Samenwerkingen van Vandaag

De Nieuwe Realiteit voor Marketing Communicatie bureaus

In de snel evoluerende wereld van marketingcommunicatie staan bureaus voor een reeks uitdagingen en kansen die nog niet eerder zijn vertoond. Met de opkomst van nieuwe technologieën, de voortdurende data gestuurde benadering en de ‘speed of culture’, moeten marketing communicatiebureaus hun samenwerkingen met zowel klanten als toeleveranciers herdefiniëren.

De ‘Speed of Culture’ en Zijn Impact

De term ‘speed of culture’ verwijst naar de snelheid waarmee culturele trends zich ontwikkelen en verspreiden in de moderne wereld. In het digitale tijdperk worden trends vaak binnen enkele uren of dagen wereldwijd populair, aangedreven door sociale media, virale content en real-time communicatie. Voor marketing communicatiebureaus betekent dit dat ze snel moeten inspelen op deze trends om relevant te blijven voor hun doelgroep.

Voorbeelden van de ‘Speed of Culture’ in Marketing voor Jongeren

 1. TikTok: Jongeren maken intensief gebruik van TikTok, waar korte, creatieve video’s viraal kunnen gaan binnen enkele uren. Merken die succesvol zijn op TikTok, zoals Bol.com, Hema, Nike en Guess, creëren content die inspeelt op populaire uitdagingen en trends. Ze werken samen met influencers om authentieke en boeiende video’s te maken die aansluiten bij de interesses en de cultuur van de jongere doelgroep.
 2. Instagram Stories en Reels: Jongeren gebruiken Instagram Stories en Reels om hun dagelijkse leven en interesses te delen. Merken zoals Heineken, Rituals, Red Bull en Sephora maken gebruik van deze functies om dynamische en visueel aantrekkelijke content te creëren die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Door gebruik te maken van interactieve features zoals polls, vragenstickers en AR-filters, kunnen merken direct in gesprek gaan met hun doelgroep.
 3. Snapchat: Snapchat blijft populair onder jongeren vanwege de vluchtige aard van de content en de speelse functies zoals filters en lenses. Merken zoals KLM, Albert Heijn, Taco Bell en Gatorade gebruiken Snapchat om op een speelse en spontane manier in contact te komen met jongeren. Ze creëren gesponsorde lenses en geofilters die gebruikers kunnen toevoegen aan hun snaps, waardoor de betrokkenheid en merkherkenning worden vergroot.
 4. Zoekmachines: Traditionele zoekmachines zoals Google blijven belangrijk, maar jongeren wenden zich steeds vaker tot alternatieve zoekmethoden. Platforms zoals TikTok en Instagram worden steeds meer gebruikt als zoekmachines door jongeren. Ze zoeken naar productreviews, tutorials en aanbevelingen direct op deze sociale media platforms, waar visuele en interactieve content een belangrijke rol speelt.

Samenwerking met Klanten: Flexibiliteit, Snelheid en Cultureel Begrip

De snelheid van cultuur stelt nieuwe eisen aan de samenwerking tussen marketingbureaus en hun klanten. Vroeger waren langdurige campagnes de norm, maar tegenwoordig moeten campagnes flexibel en aanpasbaar zijn. Klanten verwachten dat bureaus snel kunnen schakelen en inspelen op actuele gebeurtenissen en trends. Daarnaast is het essentieel dat bureaus niet alleen de business en markt van de klant begrijpen, maar ook de cultuur van die markt en de desbetreffende consument.

 1. Flexibiliteit: Bureaus moeten in staat zijn om snel creatieve concepten te ontwikkelen en uit te rollen. Dit vereist een nauwe samenwerking met klanten, waarbij communicatie open en direct is. Het bureau is niet langer een toeleverancier, maar meer een verlangstuk van de klant.
 2. Snelheid van Implementatie: Klanten verwachten dat ideeën snel worden omgezet in actie. Dit betekent dat bureaus efficiënte processen moeten hebben en gebruik moeten maken van technologieën die snelle uitvoering mogelijk maken. ‘Converting labour into tech’ wordt steeds meer het devies.
 3. Cultureel Begrip: Om echt impact te maken, moeten bureaus een diepgaand begrip hebben van de cultuur van de markt en de consument. Dit heeft consequenties voor zowel de inhoud als de stijl en het ecosysteem van de marketingcampagnes.
 4. Co-Creatie: In de moderne marketingomgeving realiseren klanten steeds vaker zelf content in huis. Dit maakt co-creatie tussen klant en bureau cruciaal. Bij co-creatie vullen bureau en klant elkaar aan en delen ze de verantwoordelijkheid voor de realisatie van content. Dit leidt tot een synergie waarbij de unieke kennis van de klant over hun markt en producten wordt gecombineerd met de creatieve en strategische expertise van het bureau. Een sterke vorm van co-creatie zorgt voor meer betrokkenheid, betere resultaten en een hogere mate van innovatie.

Samenwerking met Toeleveranciers: Expertise en Innovatie

Naast de samenwerking met klanten is de relatie met toeleveranciers van cruciaal belang. Toeleveranciers zoals videoproductiebedrijven, data-analisten en technologieproviders spelen een sleutelrol in het succes van marketingcampagnes.

 1. Specialistische Kennis: Toeleveranciers brengen gespecialiseerde kennis en vaardigheden in die bureaus vaak niet in huis hebben, omdat de benodigde expertise zo snel verandert dat het simpelweg niet rendabel is sommige experts op de pay-roll te hebben.
 2. Innovatie: Technologieproviders bieden geavanceerde oplossingen zoals AI en machine learning die campagnes effectiever maken. Door samen te werken met innovatieve partners kunnen bureaus hun klanten de meest moderne en efficiënte oplossingen bieden.
 3. Data Interpretatie: Een belangrijke vraag is of een bureau zelf alle kennis rondom data moet hebben. Het gaat immers om de interpretatie van data. Bureaus moeten in staat zijn om diverse, externe databronnen te interpreteren en te vertalen naar bruikbare inzichten voor hun klanten.

Voorwaarden voor Succesvolle Samenwerkingen

Om succesvol te zijn in deze dynamische omgeving, moeten marketing communicatiebureaus bepaalde voorwaarden in acht nemen:

 1. Transparantie en Vertrouwen: Een open communicatiekanaal tussen alle betrokken partijen is essentieel. Vertrouwen moet worden opgebouwd door duidelijke afspraken en transparantie in processen en verwachtingen.
 2. Continu Leren en Aanpassen: De marketingwereld verandert voortdurend, dus het is belangrijk dat bureaus en hun partners zich blijven ontwikkelen. Dit betekent het bijhouden van de nieuwste trends en technologieën en bereid zijn om processen en strategieën voortdurend aan te passen. Het mooiste is als dit gezamenlijk gebeurt.
 3. Klantgericht Denken: Bureaus moeten zich richten op het leveren van hele specifieke waarde voor hun klanten door middel van gepersonaliseerde en relevante diensten en service die aansluit bij die specifieke klant.

Het Nieuwe Soort Medewerker

De veranderende eisen in de marketingwereld hebben ook consequenties voor het soort medewerkers dat een bureau vandaag de dag nodig heeft. Medewerkers moeten flexibel, snel en cultureel bewust zijn en bovendien een breed scala aan vaardigheden bezitten.

 1. Creatieve Generalisten: Medewerkers moeten niet alleen creatief zijn, maar ook veelzijdig. Ze moeten snel kunnen schakelen tussen verschillende projecten en disciplines.
 2. Data-Analisten en Interpreten: Hoewel bureaus niet alle data-expertise in huis hoeven te hebben, moeten ze wel medewerkers hebben die data kunnen interpreteren en vertalen naar bruikbare inzichten. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de online marketeer, maar ook voor het creatieve team.
 3. Cultuurkenners: Medewerkers moeten een diepgaand begrip hebben, maar nog liever participant zijn van verschillende culturen en trends. Dit helpt bij het creëren van campagnes die resoneren met diverse doelgroepen.
 4. Technologische Voortrekkers: Het vermogen om nieuwe technologieën snel te adopteren en toe te passen is essentieel. Medewerkers moeten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van marketingtechnologie. Ook hier geldt weer dat dit (in meer of mindere mate) voor alle medewerkers geldt.
 5. Communicatievaardigheden en proactiviteit: Sterke communicatieve vaardigheden zijn cruciaal voor het onderhouden van relaties met klanten en toeleveranciers, en voor het effectief samenwerken binnen het bureau. Dit lijkt een open deur, maar in een dergelijke dynamische service verlenende branche is dit geen sinecure. Het bureau van vandaag moet altijd een aantal stappen vooruit denken om mee te kunnen.

Conclusie

De huidige marketingomgeving, aangedreven door de ‘speed of culture’, vereist dat marketing communicatiebureaus en hun partners flexibel, snel en innovatief zijn. Door sterke samenwerkingen op te bouwen met zowel klanten als toeleveranciers, kunnen bureaus effectief inspelen op de snelle veranderingen in de markt en waardevolle, impactvolle campagnes creëren. Succes in deze nieuwe realiteit hangt af van de bereidheid om te leren, zich aan te passen en samen te werken op een manier die transparant en klantgericht is. Bovendien is het van cruciaal belang om een diepgaand cultureel begrip te hebben van de markt en de consument, en om data op de juiste manier te interpreteren om bruikbare inzichten te genereren. Ten slotte vereist deze dynamische omgeving een nieuw soort medewerker: creatief, veelzijdig, data-vaardig, cultureel bewust en technologisch vooruitstrevend.

Natasch van den Ende
Natasch van den Ende
Managing Partner at Today's Milk