Content Highlight Merk juni 20, 2024

Hoppenbrouwers totaalinstallateur

Na de ontwikkeling van de overall positionering van Hoppenbrouwers en het corporate merkconcept met een nieuwe identiteit, hebben we voor de totaal installateur hun nieuwe consumenten propositie ontwikkeld. De nieuwe identiteit was daar al een voorbereiding op.

  • Merk

    Positionering Identiteit Campagne concept

  • Content

    Content strategie Contentcreatie

Breng een b-to-b speler naar de consumentenmarkt.

Hoppenbrouwers heeft de ambitie binnen enkele jaren ook voor consumenten een landelijke speler worden in de installatietechniek. ​Hiervoor was een herkenbare en tegelijk innovatief sterke ‘product as a service’ benadering nodig, om op te vallen in de markt.​

Hoppenbrouwers heeft de potentie een eigen plek in de consumentenmarkt te claimen als de​ ‘totaalinstallateur voor thuis’.​

Hoppenbrouwers als ‘totaalinstallateur voor thuis’

Na een gedegen analyse van de markt zagen we zeker de potentie om een unieke positie in de markt te claimen als totaal aanbieder. We zagen daarin ook de valkuil dat, als we ons alleen op de beleving (claimen van het ultieme thuisgevoel​) zouden positioneren, we die uniciteit niet waarmaakten.​
Het thuisgevoel diende als eindwaarde wel geraakt te worden, maar als de ‘totaalinstallateur voor thuis’ dienden we in de propositie ook direct antwoord én voordeel te bieden op de grootste overwegingen en insights van de consument. Deze betroffen enerzijds wat de Hoppenbrouwers totaalaanpak oplevert bij de verduurzaming (kosten/baten).​ En anderzijds dat allemaal wel makkelijk,​ duidelijk en soepel gaat (eerlijk en betrokken)​.

Helemaal thuis in je huis: de combinatie van instrumentele en emotionele USP’s. 

‘Helemaal Thuis in je huis’ raakt een mooie dubbele betekenis: enerzijds communiceert het Hoppenbrouwers’ totaalaanpak in techniek voor thuis. Waarbij ze alle techniek in huis hebben om naar het geheel te kunnen kijken van wat elk huishouden precies nodig heeft. Nu en in de toekomst. Met alle bijbehorende (onderhoud)services. Het hele plaatje in techniek.​ Anderzijds gaat ‘Helemaal Thuis in je huis’ over het goede gevoel wanneer je optimaal kunt wonen. Als je qua gebruik en verbruik alles uit je huis haalt en gerust bent dat alles goed en kostenbesparend geregeld is en comfort geborgd is, kun je je helemaal thuis voelen.​

Advertising property: een geanimeerd 3D huis, gebaseerd op het real life huis.
Dit biedt mogelijkheden op zowel de touch-laag, als doorvertaling naar de tell- en sell-lagen.

Play Video
Play Video

Commercial

Voor de commercial hebben we de storyline en storyboards/scripts ontwikkeld en hebben we de begeleiding van de productie voor onze rekening genomen. Het storyboard is gebaseerd op herkenbare gebruiksmomenten van technische thuisinstallaties van Hoppenbrouwers en het gezinsleven.

Merk
Content
Media

Het resultaat

De cijfers

0

Interviews afgenomen

0

Tasjes uitgedeeld

0

Reacties ontvangen